x 
Drukuj
Bożena Borzęcka 13.07.2018 12:59

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

­

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Odział w Gliwice przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)”.

Przesłanką do przystąpienia do Projektu jest potrzeba utworzenia w regionie województwa śląskiego spójnego i jednorodnego systemu wymiany informacji medycznej na poziomie konsultacyjnym, diagnostycznym i opieki zdalnej świadczonej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii zbudowanych na bazie powiązań informatyczno-medycznych. Realizacji powyższego przyświecają dwa cele – zapewnienie skuteczniejszej opieki nad chorymi w kontekście starzejącego się społeczeństwa, które jest przygotowane na zaistnienie medycznych rozwiązań cyfrowych opartych o komunikację zdalną oraz wyrównanie standardów i szans placówek medycznych działających w różnych obszarach usług medycznych i w różnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Liderem ww. projektu Partnerskiego jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Bożena Borzęcka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2018 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.07.2018 12:59 Utworzenie dokumentu. (Bożena Borzęcka)