Bożena Borzęcka

Miejsce pracy
44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Telefon
(32) 278 96 34
E-mail:
bozena.borzecka@io.gliwice.pl