Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

19.08.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

17.11.2014

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu INFORMACJE DLA PACJENTÓW w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu INFORMACJE DLA PACJENTÓW w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu INFORMACJE DLA PACJENTÓW w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

12.11.2014

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu INFORMACJE DLA PACJENTÓW w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w menu przedmiotowym

1 2 3 następna